จิ๋นซีฮองเต้ จักรพรรดิ์องค์แรกแห่งแผ่นดินจีน

จิ๋นซีฮองเต้ จักรพรรดิ์องค์แรกแห่งแผ่นดินจีน

ประวัติ จิ๋นซีฮองเต้ซึ่งในสมัยนั้นพวกเขาเรีกกันว่าสมัย จ้านกว๋อ หรือบางจะเรียกว่ายุค ซุนชิว หรือ เลียดก็ก ก็แล้วแต่ซึ่งเป็นยุคที่แจ้งเกิดให้กับฉินอ๋องหรือที่เรารู้จักกันในนาม จิ๋นซีฮองเต้ หรือมีพระนามเดิมว่า อิ๋งเจิ้ง โดยพระองค์ขึ้นครองราชย์ด้วยวัยเพียงแค่ 14 ปีเท่านั้นโดยเป็นอ๋องแห่งรัฐฉิน

ซึ่งในสมัยนั้นพวกมีหลายแว่นแคว้นที่ต่างก็ต้องการจะแก่งแย่งชิงความเป็นใหญ่โดยมีทั้ง หาน จ้าว เว้ย ฉู่ เยียน ฉี และ ฉิน แต่ปณิธาณของพระองค์นั้นก็ยังคงแน่วแน่ตั้งแต่พระองค์ยังทรงอายุน้อยเนื่องจากพระองค์ต้องการรวมแผนดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียว

หลังจากที่พระองค์ขึ้นครองราชน์ในปี 246 ก่อนคริสตกาล พระองค์ได้ทรงปลด หลี่ปู้เว่ย ออกจากการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนทันทีและทรงควบคุมทุกอย่างเป็นทั้งหมด พร้อมกันนั้นพระองค์ยังทรงพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองซึ่งในสมัยนั้นรัฐฉินนั้นถือเป็นรัฐที่ล้าหลังกว่าทุกรัฐในเวลานั้น พระองค์ได้ทรงพัฒนารัฐของตัวเองจนสามารถขึ้นมาเรืองอำนาจเทียบเท่ากับรัฐอื่นโดยทั้วไป

องค์จิ๋นซีฮองเต้ นั้นใช้เวลาเพียงแค่ 10 ปีเท่านั้นจากปี 231-221 ก่อนคริสตกาลเพื่อรวบรวมและแผ่ขยายอำนาจของรัฐฉินจนสามารถบุกยืดรัฐอื่นได้จนหมดทั้ง 6 รัฐและสถาปนาตัวเองเป็น ฉินสื่อหวงตี้” หรือเราอ่านกันตามภาษาไทยว่า จิ๋นซีฮองเต้ และเมื่อรวมคำว่า หวง และ ตี้ เข้าด้วยกันนั้นทำให้ความหมายที่แปลออกมาได้ดังนี้ “องค์ปฐมจักรพรรดิกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฉิน” แต่หลังจากพระองค์รวบรวมแผนดินจีนได้เป็น 1 แล้วนั้นพวกเขาก็คงครองความยิ่งใหญ่อยู่ได้แค่เพียง 15 ปีเท่านั้น

ซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนนั้นเป็นเพราะในสมัยนั้นพระองค์ทรงอยากจะมีชีวิตที่เป็นอมตะจึงได้สั่งให้คนออกไปนำหาสมุนไพรและแร่ธาตุอะไรก็ที่จะทำให้พระองค์ทรงอายุยืน

แต่ถึงกระนั้นตอนที่องค์จิ๋นซีฮองเต้ ครองราชนั้นพระองได้แบ่งมนฑล 36 แห่ง และกำหนดให้ใช้ตัวอักษรภาษาจีนเป็นแบบเดียวกันทั้งหมดประเทศ ถึงแม้ว่าบางคำพูดอาจจะสำเนียงไม่เหมือนกันแต่การเขียนนั้นกับเหมือนกันทุกคำ

และทรงกำหนดให้ใช้กฏหมายโดยเท่าเทียมกันทั่วประเทศ บางท่านที่เคยรู้จักอาจจะรู้ว่าจิ๋นซีฮองเต้ นั้นทรงเคร่งครัดเรื่องระเบียบมากขนาดไหน

และสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้จักทั่วโลกสำหรับ จิ๋นซีฮองเต้ คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับที่ 7 นั้นก็คือกำแพงเมืองจีนโดยพระองค์ได้ทรงสร้างไว้เพื่อป้องกันการรุกรานของ  อารยชน ซึ่งในภายหลังกำแพงเมืองจีนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับ 1 ของโลก

พระองค์สิ้นพระชนม์ลงในปี 208 ก่อนคริสตกาล

Continue Reading →